SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜTÜRK-ALMAN ULUSLARARASI ORTAK Y.LİSANS PROGRAMI


Genel Bilgi

Getma logo

 

Türk-Alman Sosyal Bilimler Uluslararası Ortak Yüksek Lisans Programı (GeT MA), Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Humboldt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitisü işbirliğiyle kurulmuş, disiplinlerarası ve bütünleşik sosyal bilimler yüksek lisans programıdır. Programın tüm öğrencileri eğitimlerinin ilk yılını Ankara'da ODTÜ'de ikinci yıllarını ise Humboldt Üniversitesi Berlin'de geçirir.

 

GeT MA öğrencileri Avrupa'nın hem ülkelerine hem de bölgelerine dair siyasi güçler hakkındaki bilgilerini genişletebilmekte, aynı zamanda karşılaştırmalı yönetim biçimleri, bütünleşme teorileri ve toplumsal değişme alanlarında kullanılan çözümlemeli ve yöntembilimsel araçları özümseyip geliştirebilmektedir. GeT MA Programı'nın özel odak noktalarını demokratikleşme ve modernleşme, göç ve Avruplaılaşma olguları oluşturmaktadır.

Program kapsamındaki, siyaset bilimi, sosyoloji, uluslararası ilişkiler disiplinlerini bütünleştiren dersler, öğrencilere Türkiye ve Almanya siyaseti ve toplumu, Türkiye ve Almanya ilişkileri ve bunun yanısıra Avrupa ekseninde her iki ülkedeki iç ve dış poltika hakkında uzmanlaşmış ve özellikli bir bakış açısı kazandırmayı  amaçlamaktadır. Öte yandan, program kapsamında Türkiye veya Almanya'da yapılan staj ile, öğrenciler pratik bir tecrübeye de sahip olmaktadır.

Programın eğitim dili İngilizcedir.

Programı tamamlayan öğrenciler,ODTÜ ve Humboldt Üniversitesi'nden yüksek lisans derecesini almaya hak kazanır. 

GeT MA, öğrencileri, devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları, basın-yayın ve araştırma gibi alanlarda uluslararası bir kariyere hazırlar.

GeT MA, dünyanın her ülkesinden, ilgili konularda lisans ve eşdeğer dereceye sahip ve İngilizce bilgisine sahip başvurulara açıktır.