SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜTÜRK-ALMAN ULUSLARARASI ORTAK Y.LİSANS PROGRAMI


Derslerin Odak Noktaları

 

 

Sosyal Bilimler (Türk-Alman) Uluslararası Ortak Tezsiz Yüksek Lisans Programı (GeT MA) disiplinlerarası ve bütünleşik bir sosyal bilimler yüksek lisans programı niteliğindedir. GeT MA öğrencileri Avrupa'nın hem ülkelerine hem de bölgelerine dair siyasi süreçler hakkındaki bilgilerini geliştirebilecektir. GeT MA Programı'nın özel odan noktalarını modernleşme, demokratikleşme, göç ve Avrupalılaşma olguları oluşturmaktadır. 

 

GeT MA müfredatı 3 temal alana odaklanmaktadır:

 

Türkiye'de Siyaset ve Toplum; Bölgesel ve uluslararası bir aktör olarak Türkiye

 

Almanya'da Siyaset ve Toplum; Bölgesel ve uluslararası bir aktör olarak Almanya

 

Avrupa Bütünleşmesi, Avrupa Kurumları, Avrupalılaşma, Avrupa'nın Türkiye ve Almanya Politikaları

 

 

Bütünleşik Öğretim

 

"Bütünleşik öğretim" kavramı GeT MA derslerinin özünü oluşturmaktadır. Her öğretim döneminde en az bir ders ortak üniversitelerden öğretim üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilmektedir. Bütün GeT MA öğrencileri, böylelikle, işlenen başlıklara ve araştırma konularına her iki ülkenin bakış açısından da aşinalık kazanmaktadır.

 

İnterdisipliner Eğitim

 

Öğretim ve araştırmanın belirgin bir disiplinlerarası odağı bulunmaktadır; tüm modüller ve dersler, siyaset bilimi odağının yanısıra , sosyolojik, kültürel ve iktisadi sorunsallaştırmaları da barındırmaktadır. Bu yaklaşım, farklı akademik disiplinlerden gelen öğretim elemanlarının katılımıyla da açıkça belirtilmektedir.

 

 

Ders Çeşitliliği

 

Zorunlu derslerin yanısıra alınacak seçmeli dersler, öğrencilerin kendi istedikleri konularda uzmanlaşmalarını sağlamaktadır. Öğrenciler, her iki üniversite tarafından sunulan çeşitli derslerden seçim yapabilmektedir. Bu seçmeli derslerin içeriği örneğin aşağıdaki konularla çeşitlilik gösterebilmektedir. 

 

Karşılaştırmalı devlet ve devlet politikaları

Küresel Politika ve Avrupa Bütünleşmesi

Toplumsal Dönüşüm

Avrupa ve TransAtlantik Çalışmalar

European and TransAtlantic Studies

Uluslararası İlişkiler

 

Eğitim Dili

 

Her iki üniversitede de GeT MA'nın eğitim dili İngilizcedir. Program boyunca öğrenciler Almanca veya Türkçe dersi alabilmektedir. Her iki dilde de yetkin olan öğrenciler üçüncü bir dil dersi seçme şansına sahiptir.